Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Of een lactatiekundige domperidon voorstelt, of de moeder na dat voorstel inderdaad haar huisarts om domperidon vraagt en of de huisarts het voorschrijft, is van een aantal  factoren afhankelijk. Deze factoren gaan verder dan alleen het wel of niet gelezen hebben van het NTvG-artikel. Om daar zicht op te krijgen, zal de onderzoeker interviews afnemen met de drie betrokken partijen (moeder, huisarts, lactatiekundige) .

De onderzoeker vraagt lactatiekundigen naar cliënten die zij hebben aangeraden om domperidon te vragen aan hun huisarts en zal hen daarover interviewen. Via deze lactatiekundigen zal de onderzoeker de moeders vragen of zij deel willen nemen. Tenslotte zal de onderzoeker, na toestemming van de moeders, de betrokken huisarts vragen om deel te nemen aan het onderzoek. Daarbij zal de onderzoeker vooraf informeren of de huisarts bekend is met het NTvG-artikel. Zo niet, zal zij deze voorafgaand aan het interview opsturen. Het werven van moeders/lactatiekundigen/huisartsen-combinaties zal doorgaan tot begin juni 2018.